ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

17.03.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПОБАЖАННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 57
Про погодження КП «УФКСТ» приведення договору оренди у відповідність із визначеним Законом України «Про оренду державного та комунального майна» мінімальним строком

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Про погодження КП «УФКСТ» приведення договору оренди у відповідність із визначеним Законом України «Про оренду державного та комунального майна» мінімальним строком
 
Розглянувши звернення директора комунального підприємства «Управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму» Славутицької міської ради Сергія Філіппова від 09.03.2021 № 50, з урахуванням заяви орендаря про внесення змін до договору оренди, відповідно до ст. 16 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», п. 125 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483,  керуючись ч. 1 ст. 59, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 
м і с ь к а   р а д а
 
В И Р І Ш И Л А :
 
           1. Погодити комунальному підприємству «Управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму» Славутицької міської ради внесення змін в частині збільшення строку оренди з метою приведення його у відповідність із визначеним Законом України «Про оренду державного та комунального майна» мінімальним строком до договору оренди нерухомого майна комунальної власності № 4/18-О від 16.04.2018 року, укладеного з ТОВ «Лайфселл».  
           2. Комунальному підприємству «Управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму» Славутицької міської ради викласти вказаний договір оренди в новій редакції згідно з примірним договором оренди, затвердженим відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», при цьому перебіг строку оренди визначається ретроактивно з дати підписання акта приймання – передачі майна за договором, до якого вносяться зміни шляхом викладення його у новій редакції.
 
   Міський голова Юрій ФОМІЧЕВ
___________________