ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

07.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1
Про внесення змін до Програми забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства міста Славутича на 2021 рік

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
___________________                                                        № _________________
 
Про внесення змін до Програми забезпечення беззбиткової
діяльності житлово-комунального господарства міста Славутича на 2021 рік
 
 
 
З метою виконання Програми забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства міста Славутича на 2021 рік, затвердженої рішенням Славутицької міської ради від 24.12.2020 № 62-1-VIIІ, відповідно до рішення Славутицької міської ради від 15.09.2017 № 732-30-VII «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Славутичі», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, п. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 
 
м і с ь к а   р а д а
 
В И Р І Ш И Л А :
 
 
 
Внести зміни до Програми забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства міста Славутича на 2021 рік, затвердженої рішенням Славутицької міської ради від 24.12.2020 № 62-1-VIIІ, та затвердити її в новій редакції, що додається.
 
 
 
 
Міський голова Юрій ФОМІЧЕВ

ДОДАТКИ

1 2 Пояснювальна записка до Програми беззбитковості 2021.pdf Переглянути
2 2 Програма беззбитковості 2021.pdf Переглянути
3 2 Порівняльна таблиця до проекту рішення СМР беззбиткова.pdf Переглянути