ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

07.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4
Про внесення змін до Програми розвитку охорони здоров`я міста Славутича на 2021 рік та затвердження її у новій редакції

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
___________________                                                        № _________________
 
Про внесення змін до Програми розвитку охорони здоров'я міста Славутича на 2021 рік та затвердження її у новій редакції
 
 
З метою забезпечення жителів м. Славутича якісними та ефективними медичними послугами, відповідно до рішення Славутицької міської ради від 15.09.2017 № 732-30-VII «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Славутичі» та  керуючись ст.25, п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 
м і с ь к а   р а д а
 
В И Р І Ш И Л А :
 
 
Внести зміни до Програми розвитку охорони здоров`я міста  Славутича на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №70-1-VІII, а саме:
до розділу І. «Паспорт програми розвитку охорони здоров'я міста Славутич на 2021 рік»,
до розділу ІV. «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання програми»,
до розділу V. «Перелік завдань програми та результативні показники», таблиці «Перелік завдань і заходів Програми розвитку охорони здоров'я міста Славутича на 2021 рік»
та затвердити її в новій редакції, що додається.
 
 
 
Міський голова Юрій ФОМІЧЕВ
 
 

ДОДАТКИ

1 6 Програма РОЗ _сесія 2021_жовтень.pdf Переглянути