ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

07.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 5
Про внесення змін до  Програми забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання та окремих категорій населення міста Славутич на  2021 рік та затвердження її у новій редакції

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
___________________                                                        № _________________
 
Про внесення змін до  Програми забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання та окремих категорій населення міста Славутич на  2021 рік та затвердження її у новій редакції
 
З метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб пільгових категорій населення міста Славутич у медичній допомозі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» до ст. 89, ст.91 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 31.03. 2015 №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» відповідно до рішення Славутицької міської ради від 15.09.2017 № 732-30-VII «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Славутичі» та керуючись ст.25, п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 
м і с ь к а   р а д а
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1.   Внести зміни до  Програми забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання та окремих категорій населення міста Славутич  на 2021рік, затвердженої рішенням міської ради  від 05.02.2021 № 104-3-VІII, а саме: 
до розділу І. «Паспорт програми забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання та окремих категорій населення міста Славутич  на 2021рік»,
до розділу ІV. «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання програми»,
до розділу V. «Перелік завдань програми та результативні показники», таблиці «Перелік завдань і заходів Програми забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання та окремих категорій населення міста Славутич  на 2021рік» та затвердити її в новій редакції, що додається.
 
 
Міський голова Юрій ФОМІЧЕВ
 
 

ДОДАТКИ

1 7 Програма орфанні_сесія2021_жовтень.pdf Переглянути