ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

07.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 7
Про внесення змін до рішення Славутицької міської ради від 24 грудня  2020 року № 74-1-VІII «Про  бюджет  Славутицької міської територіальної громади на 2021  рік»

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
___________________                                                        № _________________
 
Про внесення змін до рішення Славутицької міської ради
від 24 грудня  2020 року № 74-1-VІII
«Про  бюджет  Славутицької міської територіальної громади
на 2021  рік»

 
Розглянувши звернення головних розпорядників бюджетних коштів та  керівників комунальних підприємств про виділення додаткових коштів на оплату теплопостачання установ, що фінансуються з бюджету Славутицької міської територіальної громади, керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 
 
м і с ь к а   р а д а
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення Славутицької міської ради від 24 грудня 2020 року № 74-1-VІІІ «Про бюджет Славутицької міської територіальної громади на 2021 рік» (далі - рішення):
1.1. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень наступним чином:
1.1.1. Зменшити бюджетні призначення по видатках загального фонду бюджету у сумі 100 000 грн за кодом програмної класифікації видатків та кредитування:
- 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (Програма «Профілактика забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання та окремих категорій населення міста Славутича на 2021 рік»)                                                                                                 - 100 000 грн
1.1.2. Зменшити бюджетні призначення по видатках спеціального фонду  бюджету (бюджет розвитку)  у сумі   2 693 450 грн за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, а саме:
- 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів»                              - 700 000 грн
-7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»                 - 1 200 000 грн
- 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» - 793 450  грн
1.1.3. Збільшити бюджетні призначення по видатках загального фонду  бюджету у сумі 2 793 450 грн за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, а саме:
- 1000 «Освіта»                                                                                        - 690 000 грн
         з  них:
           2271 «Оплата теплопостачання»                                                - 690 000 грн 
- 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»             - 200 000 грн
         з  них:
           2271 «Оплата теплопостачання»                                                - 200 000 грн 
- 2000 «Охорона здоров'я»                                                                      - 600 000 грн
- 4000 «Культура і мистецтво»                                                               - 200 000 грн
             з  них:
           2271 «Оплата теплопостачання»                                                - 200 000 грн   
- 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»    -   765 450 грн
                                                                                                                                                 
- 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»
                                                                                                                   - 215 000 грн
-7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»             - 123 000 грн
 
1.2. Зменшити передачу коштів із загального фонду  бюджету  міської територіальної громади до спеціального фонду  бюджету (бюджет розвитку) на суму 2 693 450 грн, згідно з додатком № 6 до цього рішення та викласти його в новій редакції (додається).
1.3. Абзаци 4,5,6,7 п. 1 рішення викласти у новій редакції:
       
профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади  у сумі 26 513 746  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 
профіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 4 020 783  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 
дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади  у сумі  5 418 330 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення (джерелом покриття якого є вільний залишок коштів бюджету);
 
дефіцит за спеціальним фондом  бюджету міської територіальної громади у сумі  22 492 963  гривень, в тому числі: 22 492 963 гривень джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).
 
          2. Управлінню фінансів (Зайченко Галина) внести відповідні зміни у додатки   2, 3, 6 та 7 до вищевказаного рішення міської ради, виклавши їх у новій редакції.
 
 
 
Міський голова Юрій ФОМІЧЕВ

ДОДАТКИ

1 9 Пояснювальна до внес.змін 25.10.21.pdf Переглянути
2 9 Дод 6 (бюджет розвитку) від 25.10.2021.pdf Переглянути