ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

07.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 8
Про погодження КП «АРР» приведення строку договорів оренди у відповідність із визначеним Законом України «Про оренду державного та комунального майна» мінімальним строком

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
___________________                                                        № _________________
 
Про погодження КП «АРР» приведення строку договорів оренди у відповідність із визначеним Законом України «Про оренду державного та комунального майна» мінімальним строком
 
Розглянувши звернення директора комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку» Славутицької міської ради Арини Старовойтової від 13.08.2021 № 1-11/367, від 28.09.2021 № 1-11/430, з урахуванням заяв орендарів про внесення змін до договорів оренди, відповідно до ст. 16 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», п. 125 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, керуючись ч. 1 ст. 59, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 
м і с ь к а   р а д а
 
В И Р І Ш И Л А :
 
         1. Погодити комунальному підприємству «Агентство регіонального розвитку» Славутицької міської ради внесення змін в частині збільшення строку оренди з метою приведення його у відповідність із визначеним Законом України «Про оренду державного та комунального майна» мінімальним строком до наступних договорів оренди нерухомого майна комунальної власності:
          -   № 649 від 29.10.2018, укладеного з ФО-П Антипова О.В.;
          -   № 652 від 16.11.2018, укладеного з КП «Славутич - Електромережі»;
          - № 14 - МЦ від 16.11.2018, укладеного з КП «Славутич - Електромережі»;
           -   № 281 - Д від 30.11.2018, укладеного з РЕЛІГІЙНОЮ ГРОМАДОЮ ХАРИЗМАТИЧНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ (ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯ) «ПЕРЕМОГА» У М.СЛАВУТИЧ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
           -    № 655 від 09.01.2019, укладеного з ФО-П Савенком М.В.;
           -    № 656 від 09.01.2019, укладеного з ФО-П Баталовою О.Т.;
           -    №283 – Д від 09.01.2019, укладеного з ФО-П Колініченко О.В.
           2. Встановити суму забезпечувального депозиту в розмірі двомісячної орендної плати.  
           3. Комунальному підприємству «Агентство регіонального розвитку» Славутицької міської ради викласти вказані договори оренди в новій редакції згідно з примірним договором оренди, затвердженим відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», при цьому перебіг строку оренди визначається ретроактивно з дати підписання актів приймання – передачі майна за договорами, до яких вносяться зміни шляхом викладення їх у новій редакції.
 
 
   Міський голова Юрій ФОМІЧЕВ