ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

07.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 10
Про внесення змін до рішення Славутицької міської ради від 18.05.2012           № 647-18-VI «Про втрату чинності інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу комунальних підприємств, установ та організацій»

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
___________________                                                        № _________________
 
Про внесення змін до рішення Славутицької міської ради від 18.05.2012           № 647-18-VI «Про втрату чинності інструкції про порядок списання
матеріальних цінностей з балансу комунальних підприємств,
установ та організацій»
 
Розглянувши звернення директора комунального підприємства «Управління житлово-комунального господарства» Андрія Позняка від 08.09.2021 № 01-08-1-10/1531 про необхідність внесення змін до рішення Славутицької міської ради  від 18.05.2012 № 647-18-VІ «Про втрату чинності інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу комунальних підприємств, установ та організацій», керуючись п.п 14.1.138 Податкового кодексу України, ч.1 ст. 59, ч. 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
 
м і с ь к а   р а д а
 
В И Р І Ш И Л А :
 
         1.  Внести зміни до рішення Славутицької міської ради від 18.05.2012     № 647-18-VІ «Про втрату чинності інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу комунальних підприємств, установ та організацій», виклавши п.2 в такій редакції:
         «2. Балансоутримувачам комунального майна проводити списання  матеріальних цінностей, як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха з балансів підприємств, установ та організацій первісною вартістю більше 20 000 (двадцять тисяч) гривень, за погодженням з міською радою.»
         2. Відповідальність за виконання даного рішення покладається на керівників та головних бухгалтерів комунальних підприємств, установ та організацій міста.
 
Міський голова
Юрій ФОМІЧЕВ

ДОДАТКИ

1 35 Пояснювальна записка до рішення про внесення змін про списання.pdf Переглянути